İşe Giriş – İşten Ayrılma
Personel Sistemi

İşe Giriş – İşten Ayrılma

  • SGK  ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenen bildirimler hazırlanır.
  • Kıdem ve İhbar Tazminatları hesaplatılarak bordrolar oluşturulur.
  • İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı dökümü alınır.
  • Çalışılmadığına dair bildirim kayıtlarının girilmesi, listelenmesi ve SGK'ya elektronik ortamda transferi sağlanır.
  • İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimleri SGK'ya elektronik ortamda tek tuş ile transfer edilir.
  • SGK e-Bildirge Transferi ile iş yerine göre toplu ya da Belge Türü ve Kanun No bazında transferi sağlanır.
  • TFRS Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü ile çalışanların işten ayrılma olasılığı, çalışma süreleri, emekliliğe kalan süreleri dikkate alınarak kıdem yükü hesaplanır ve raporlanır.